Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 95

1071 Λευκωσία, Κύπρος

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 95

1071 Λευκωσία, Κύπρος

The very best guidance from our knowledgable, friendly team

We provide expert financial advice. With over 20 years of experience we’ll ensure you’re getting the best guidance from the smartest people in the industry. For businesses and individuals, you can always rely on Broker to deliver.

Melanie Watkins, Consultant

Friendly and Professional

The optimum approach with your money

Our Investment Committee brings decades of industry expertise in driving our investment approach, portfolio construction, and allocation advice.

Diverse Approaches

We have over 20 years experience providing expert financial advice.

Flexible Team

A young, enthusiastic team of advisers are always here to help.

Results Based

Our financial specialists ensure you get the optimum results.

Σχετικά με μας

Η Ένωση Οικονομολόγων Κύπρου (Ε.Ο.Κ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από μια ευρεία ομάδα οικονομολόγων, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, μελετητών και άλλων σημαντικών παραγόντων του τόπου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν με διάφορους τρόπους στη μελέτη, έρευνα, προβληματισμό, υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων για την προαγωγή της οικονομικής επιστήμης και παιδείας ευρύτερα μέσα από αντικειμενική θεώρηση και γόνιμο διάλογο μεταξύ των μελών της ένωσης και του ευρύτερου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η πατρίδα μας, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας.

Our Partners

Εκδηλώσεις/Ανακοινώσεις

Request a Call Back

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

For Businesses: Do you have questions about how Broker can help your company? Send us an email and we’ll get in touch shortly, or phone 1800 234 567 between 07:30 and 19:00 Monday to Friday — we would be delighted to speak.

Note: Your details are kept strictly confidential as per our Privacy Policy.

Your Name:

I would like to discuss:

Your Email: Optional

Your Phone Number:

Top