Η ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Ο.Κ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από  μια ευρεία ομάδα οικονομολόγων, πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών, ερευνητών, μελετητών και άλλων σημαντικών παραγόντων του τόπου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν με διάφορους τρόπους στη μελέτη, έρευνα, προβληματισμό, υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων για την προαγωγή της οικονομικής επιστήμης και παιδείας ευρύτερα μέσα από αντικειμενική θεώρηση και γόνιμο διάλογο μεταξύ των μελών της ένωσης και του ευρύτερου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η πατρίδα μας, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας.

Τα μέλη μας πιστεύουν ότι οι πιο πάνω στόχοι μπορούν να προωθηθούν και να επιτευχθούν πρωτίστως με τη συμβολή, τη συνεργασία και αξιοποίηση κάθε Κύπριου οικονομολόγου με πολλούς και διάφορους τρόπους, όπως είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, οι διαλέξεις, τα συνέδρια, οι επιστημονικές Ημερίδες για επίκαιρα και φλέγοντα, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα θέματα, οι δημοσιεύσεις επιστημονικών μελετών, άρθρων, εξειδικευμένων εκδόσεων κ.ά. Η Ε.Ο.Κ. επιδιώκει την επίτευξη των πιο πάνω έχοντας πάντοτε ως κύριο μέλημα και αποκλειστικό γνώμονά της τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του κυπριακού λαού, τη συμβολή της στο μέγιστο βαθμό στη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων σοβαρών οικονομικών και άλλων συναφών προβλημάτων που ταλανίζουν την Κυπριακή οικονομία και Κυπριακή κοινωνία τα τελευταία χρόνια.

Η επίτευξη των πιο πάνω σκοπών και στόχων επιδιώκεται πάντοτε χωρίς οποιαδήποτε κομματική, πολιτική ή άλλη επίδραση και καθοδήγηση. Μέλη της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου δύνανται να εγγραφούν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν σπουδάσει οικονομικά ή σπουδάζουν οικονομικά ή συναφείς σπουδές με τα οικονομικά και αποδέχονται τους σκοπούς και επιδιώξεις της Ένωσης Οικονομολόγων Κύπρου, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του καταστατικού της.