Δρ. Ανδρέας Σ. Στυλιανού

Πρόεδρος
Προϊστάμενος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Βιογραφικό

Αλίκη Στυλιανού

Αντιπρόεδρος
Εκπρόσωπος Τύπου – Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Βιογραφικό

Δρ. Νίκη Ξ. Παπαδοπούλου

Γραμματέας
Λειτουργός Α’ – Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Σάβια Ορφανίδου

Βοηθός Γραμματέας
Λειτουργός Υπουργείου Οικονομικών
Βιογραφικό

Αποστολένα Θεοδοσίου

Ταμίας
Λογιστής – FCA
Βιογραφικό

Ανδρέας Κυπριανίδης

Βοηθός Ταμίας
Οικονομολόγος – Συνταξιούχος Βοηθός Διευθυντής Α’ Μέσης Εκπαίδευσης

Χαράλαμπος Χαμπουρής

Μέλος
Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός – Μέσης Εκπαίδευσης

Δρ. Νίκος Ροδοσθένους

Μέλος
Καθηγητής C.D.A. College

Δημήτρης Γεωργιάδης

Μέλος
Πρόεδρος Δημοσιονομικού Συμβουλίου
Βιογραφικό

Γρηγόρης Σάββα

Μέλος
Δημοσιογράφος ΚΥ.Π.Ε.

Παύλος Ιωάννου

Μέλος
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Δρ. Μαρία Ηλιοφώτου

Μέλος
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ. Μάριος Κληρίδης

Μέλος
Οικονομολόγος, Μέλος ΔΣ Ancoria Bank
Βιογραφικό

Δρ. Σωφρόνης Κληρίδης

Μέλος
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου
Βιογραφικό