Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 95

1071 Λευκωσία, Κύπρος